Dua Rahasia Bagi Hamba Allah


pancawara.com – Sebagian orang arif mengatakan bahwa Allah SWT mempunyai dua rahasia bagi hamba-hamba-Nya.

Pertama, ketika hamba-Nya keluar dari perut ibunya, Allah SWT berfirman kepadanya:

Wahai hamba-Ku! Aku telah keluarkan engkau ke dunia dalam keadaan suci bersih. Aku amanahkan umur kepadamu. Aku akan selalu mengawasi bagaimana engkau menjaga amanah itu, dan bagaimana engkau menemui Aku nanti.”

Kedua, ketika nyawa hamba-Nya akan keluar, Allah SWT berfirman lagi:

Wahai hamba-Ku! Apakah yang engkau perbuat dengan amanah-Ku yang telah Aku titipkan padamu! Apakah engkau menjaganya sehingga engkau menemui-Ku untuk memenuhi janjimu? Aku pun menemui engkau dengan memenuhi janji-Ku. Atau engkau sia-siakan amanah itu sehingga Aku pun menemuimu dengan jamuan tuntutan dan siksaan?

Sumber Kitab : Ihya Ulumuddin Karya Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali