Enam Ungkapan Pedoman Hidup


pancawara.com – Enam Ungkapan yang menjadikan Pedoman Hidup yang menjadikan seseorang Sukses di Dunia dan Akhirat.

Salah seorang bijak pernah mengelilingi negara beberapa tahun dan dia mengajar manusia dengan enam Pedoman sebagai berikut,

Barangsiapa yang tidak mempunyai ilmu, ia tidak akan memiliki keagungan, baik di dunia maupun di akhirat.

Barangsiapa yang tidak mempunyai kesabaran, tidak akan ada keselamatan baginya di dalam agamanya.

Barangsiapa yang bodoh, ia tidak akan mendapatkan manfaat dari pekerjaannya.

Barangsiapa yang tidak mempunyai ketakwaan, ia tidak mendapat kemuliaan di sisi Allah.

Barangsiapa yang tidak mempunyai sifat dermawan, ia tidak akan memperoleh bagian (nasib yang baik).”

Dan barangsiapa yang tidak pernah taat, tidak akan ada hujjah di sisi Allah.

Sumber Kitab : Fiqh Al-Ad’iyah wa Al-Adzkar Karya Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali.